28°Cslaba kiša Čini se kao 29°C
promijeni jezik DE

Prebacite način prikaza

Privatnost

Ovom obavijesti o zaštiti podataka želimo vas obavijestiti koji se podaci spremaju kada posjetite ovu web stranicu i kako se obrađuju.

U pravilu poštujemo vašu privatnu i osobnu sferu. Osobni podaci, na pr. Ime, adresa e-pošte ili drugi osobni podaci koje prenosite elektroničkim putem bit će zaštićeni i neće biti proslijeđeni trećim stranama. Podatke ćete dobiti od nas samo ako ste se registrirali za odgovarajuće usluge.

Pohrana i obrada podataka odvija se isključivo na temelju zakonskih odredbi (Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)).

I. Opseg

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na web mjesto "Vila Karolina" (https://vila-karolina.de) i njegove podstranice.

II. Odgovorna za obradu podataka

Ivica Šimić
Birkenstrasse 3
D-86836 Klosterlechfeld

Tel. (DE): +49 8232 9955871
Tel. (HR): +385 98 9356497
E-adresa: kontakt@vila-karolina.de

III. Šifrirani prijenos podataka

Iz sigurnosnih razloga, da bismo zaštitili svoje ponašanje prilikom surfanja od špijuniranja i zaštitili podatke tijekom prijenosa do nas, tijekom cijelog vremena koristimo SSL ili TSL šifriranje. Šifriranu vezu možete prepoznati po zelenom simbolu brave u retku preglednika i po "https: //" u adresnom retku preglednika.

Treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete u šifriranom obliku.

IV. Prikupljanje podataka na ovom web mjestu

Možete posjetiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. U ovom kontekstu ne pohranjujemo nikakve osobne podatke.

1) Dnevničke datoteke poslužitelja

Kada posjetite našu web stranicu, web poslužitelj automatski bilježi sljedeće podatke u datoteke dnevnika:

 • Vaša IP adresa,
 • Datum i vrijeme zahtjeva,
 • tražena adresa (URL),
 • Statusni kod odgovora poslužitelja
 • Preglednik i operativni sustav računala koje podnosi zahtjev,
 • moguće web mjesto s kojeg nas posjećujete (URL preporuke)

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1., slovo f GDPR-a.

Kada koristimo ove podatke, ne možemo donijeti nikakve zaključke o određenoj osobi bez daljnjeg napora. Ovi se podaci koriste za sprečavanje ili uklanjanje napada na našu IT strukturu (npr. DDoS napadi, gruba sila na korisničke račune) i za podršku tijelima za provođenje zakona u tim slučajevima.

Podaci iz datoteka dnevnika poslužitelja automatski se brišu nakon 7 dana. Podaci koji su potrebni za pojašnjenje kaznenog progona izuzeti su iz automatskog brisanja i čuvat će se do konačnog pojašnjenja.

2) kolačići

Prema zadanim postavkama nijedan kolačić nije postavljen kada posjetite ovu web stranicu. Samo kada je to potrebno (prijava na korisnički račun), sustav postavlja takozvani kolačić sesije, kao što koristi većina sustava za upravljanje sadržajem (CMS).

Pravni temelj za kolačiće je članak 6. stavak 1., slovo f GDPR-a.

3) E-mail, telefon, drugi prijenos

Podatke koje nam pošaljete e-poštom, telefonom ili na drugi način pohranit ćemo za obradu predmeta i u slučaju dodatnih pitanja.

Ovi se podaci obrađuju isključivo na temelju vašeg pristanka (članak 6. stavak 1., slovo a, GDPR).

V. Trajanje pohrane i razdoblja brisanja

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo u različitim vremenskim razdobljima:

 • prema zakonskim propisima,
 • sve dok izvorna svrha zbirke više ne bude data,
 • dok se ne usprotivite obradi.

VI. Društveni mediji

1) Dodaci za društvene mreže

Naša web stranica ne koristi kodove za ugrađivanje s društvenih mreža poput Facebooka, Twittera ili Googlea, koji omogućuju prepoznavanje i praćenje posjetitelja web stranica (tzv. Praćenje korisnika).

VII. Prijenos na treće strane

U principu, osobne podatke ne prosljeđujemo trećim stranama ako nije ispunjena jedna od sljedećih točaka:

 • subjekt podataka izričito je pristao na prijenos podataka (članak 6. stavak 1., slovo a, GDPR),
 • Prijenos podataka također je potreban za ispunjenje ugovornog odnosa sa nositeljem podataka (čl. 6. stavak 1., slovo b, GDPR),
 • to smo dužni učiniti zakonom ili sudskim nalogom (članak 6. stavak 1., slovo c, GDPR),
 • služi za zaštitu legitimnih interesa odgovorne osobe ili treće strane i nema razloga pretpostaviti da potreba za zaštitom podataka nadmašuje (članak 6. stavak 1., slovo f, GDPR).

VIII. Vaša prava

Kao subjekt podataka u svakom trenutku imate sljedeća prava u okviru zakonskih odredbi, posebno članaka 15-21 GDPR-a.

1) Pravo na informaciju

Možete zatražiti podatke o svojim osobnim podacima koje obrađujemo i pohranjujemo u skladu s člankom 15. GDPR-a.

2) Pravo na ispravak

Ako su vaši pohranjeni podaci netočni ili nepotpuni, možete zatražiti ispravak ili dopunu podataka u skladu s člankom 16. GDPR-a.

3) Pravo na brisanje / ograničenje obrade

Pod određenim uvjetima možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu s člankom 17. GDPR-a ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka u skladu s člancima 18. i 21. GDPR-a.

4) Pravo na prijenos podataka

Pod određenim uvjetima možete zatražiti svoje obrađene i pohranjene osobne podatke u skladu s člankom 20. GDPR-a u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu ili ih prenijeti drugoj odgovornoj osobi, ako je to tehnički izvedivo.

5.) Pravo na žalbu

Ako smatrate da smo pri obradi vaših osobnih podataka zanemarili zakonske zahtjeve, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom državnom uredu za nadzor zaštite podataka u skladu s člankom 77. GDPR-a.

Nadležno nadzorno tijelo za Slobodnu državu Bavarsku je Bavarski državni ured za nadzor podataka (BayLDA).